Historia

Gamla lanthandeln 2

 

Gamla Lanthandeln bredvid Långholmen.   

Asby slutet av 40-talet

 Flygfoto över Asby i slutet av 1940-talet. Långholmen syns

 i vänstra delen av fotot.

Huset som Faster Olga ligger i går under namnet Långholmen. På området som huset ligger har det länge bedrivits lanthandel. Allt började 1874 då Anders Jakobsson öppnade en liten affär i Salvarp (en gård en bit utanför Asby). Anders var även hamnfogde vid Asby brygga och efter nåt år byggde han affär vid hamnen istället.  Affären växte och 1894 tog äldste sonen Karl över verksamheten. Vid sekelskiftet byggdes en filial i Asby kyrkby. Huset brann tyvärr ner 1911, men en ny fastighet byggdes upp året därpå. Under tiden som affären byggdes så fick Långholmen tjäna som Lanthandel.

1926 tog sonen Ragnar över affären, men med åren förändrades förhållandena och huvudaffären blev den i kyrkbyn istället.Det berodde på att båtarnas tid var förbi och nu var det bilarna som var det viktigaste transportmedlet.

Lanthandeln Lanthandlare Ragnar till vänster.

1947 avled Ragnar och sonen Arne var då bara 20 år då han tog över verksamheten.  Arne var den siste handlaren i släkten Jakobsson.

handlare på trappen Arne med personal på trappan framför affären.

 

 

I början av 1900-talet bodde en skräddare vid namn Gustav Wistedt med familj i Långholmen. Det berättas att man även kunde få sitt hår klippt hos honom.

 

Långholmen har länge stått tomt, men våren 2012 fick Märtha möjlighet att köpa huset. En dröm som funnits i flera år – att skapa en handelsbod i gammeldags miljö.  Hon såg sig om efter en lämplig kompanjon och frågade Sanna om hon var intresserad. Det var hon! Även hon hade länge drömt om att utveckla sitt inredningsintresse.

Vi ser båda att huset har en stor potential med mycket historia och atmosfär. Huset är i stort sett orört sen det byggdes om man bortser från tapeter, färg, kök och badrum. Det är trätak, trägolv, spegeldörrar och kakelugnar. Baksidan består av en härlig trädgård med diverse uthus och en lekstuga. Vi ser många möjligheter att utveckla en verksamhet här! Det hela underlättas dessutom av att våra män är snickare respektive målare…